Účetnictví

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

Vedení účetnictví, mzdy, daňová evidence

Nabízíme komplexní služby v oblastech vedení účetnctví, mzdy, personalistika a daňová evidence. Provedeme zpracování daňových přiznání velkým i malým firmám i OSVČ. Své služby poskytujeme v Praze a Středočeském kraji.

Přenechte část svých starostí nám. Vedení účetnictví je naše profese.

Rozdělení účetnictví

Jednou ze základních myšlenek, které ovlivňují vývoj účetnictví ve dvacátém století, je poznání, že způsob zobrazení podnikatelského procesu je třeba diferencovat podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací úlohy řeší[1]. V této souvislosti rozeznáváme dva hlavní účetní systémy:

  • finanční účetnictví
  • manažerské účetnictví

Cílem finačního účetnictví je poskytnout informace externím subjektům (tzv. externím uživatelům účetních informací). Naopak manažerské účetnictví slouží k řízení vnitřních podnikatelých procesů a jeho výstupy jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí na všech stupních podnikového vedení.

Právní úprava účetnictví v České republice

Účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví, který účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

Právní úprava účetnictví v České republice rozlišuje:

  • Účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví
  • Vnitropodnikové účetnictví
  • Daňovou evidenci, která nahradila dříve používané tzv. jednoduché účetnictví

Daňovou evidenci přitom nelze považovat za "skutečné" účetnictví, neboť nesplňuje nároky všeobecně kladené na účetnictví (například podvojný zápis). Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky. Vnitropodnikové účetnictví je plně v pravomoci účetní jednotky.