Jednoduché účetnictví pro fyzické osoby

Externí účetní firma provádí

  • daňové evidence (jednoduchého účetnictví) předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • předání měsíční (čtvrtletní) účetní závěrky - přehled o hospodářském výsledku a majetku Vaší firmy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci (jednoduché účetnictví) včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
  • kontrola účetních zálohových plateb
  • zpracování roční účetní a daňové závěrky v daňové evidenci (jednoduché účetnictví) včetně daňového přiznání
  • zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
  • zastupování na úřadech

Daňová evidence - jednoduché účetnictví

Daňová evidence nahradila od 1.1.2004 jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun, není účastníkem sdružení a není zapsán v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné účetnictví.

Nechte vedení evidence na specialistech, aby se stala podstatou vaší dobře fungující firmy. Získáte komplexní služby a tiskové sestavy přizpůsobené na míru vašim potřebám a požadavkům. Mnozí podnikatelé si vedou evidenci sami, ale jen tím ztrácí čas. Není rozumnější věnovat svému podnikání a účty nechat na odbornících?

Mohlo by se tedy zdát, že se fyzickým osobám dost zjednodušil život. Je to částečně i pravda. Ale stále je třeba komunikovat minimálně se třemi úřady. Kromě finančních úřadů je to i správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna. Dlužno přiznat, že i tady se v poslední době komunikace podstatně zjednodušila, ale stále je co vylepšovat.