Dřevostavby nejen pro bydlení

Dřevostavby mohou být dnes po architektonické stránce velmi působivé a zcela rovnocenné zděným domům. Použití dřeva v bytové výstavbě velmi dobře vyhovuje současným požadavkům na funkčnost a finanční dostupnost bydlení a udržitelnost výstavby z hlediska vyčerpatelnosti surovinových zdrojů.

Systém K-KONTROL je výborným řešením pro soudobé stavebnictví. Lze ho použít při stavbě rodinných domů i v komerční a průmyslové výstavbě. K-KONTROL může být jediným systémem pro daný objekt nebo ho lze začlenit do jiných konstrukčních metod bez ohledu na to, zda se jedná o novou výstavbu či rekonstrukci. Systémem K-KONTROL je možné stavět do výše tří podlaží.

Srub je dřevěná stavba vybudovaná z vodorovně kladených, v rozích pomocí dlabů překřížených trámů. Sruby byly budovány o oblastech s větším množstvím především jehličnatých lesů, například ve východní a střední Evropě, ve Skandinávii atp. V oblastech s menším množstvím dřeva se ujala úspornější hrázděná konstrukce.

Stavbu dřevěných domů, respektive domů z veškerých spalitelných materiálů, zakázala na území habsburského soustátí Marie Terezie. Na mnoha místech však byl porušován ještě v průběhu 19. století. Sruby jsou budovány i dnes, například jako rekreační objekty v horských oblastech, ale rozšiřují se i jako domy k běžnému dennímu rodinnému bydlení.

Mnohem více najdete na stránkách www.drevostavby-pro-bydleni.cz KONTAKT.